Pristatymo taisyklės

PREKIŲ PRISTATYMAS

1.    Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo užsakymo paraiškoje nurodyti:

1.1. prekių pristatymo vietą ir pageidaujamą laiką,

1.2. pageidavimą prekes gauti su Pardavėjo parinktu transportu , už jį apmokant kartu su užsakoma preke, ar atsiimti Pardavėjo klientų aptarnavimo centre adresu Balticsofa, Žarijų 4A, Vilnius

2.    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

3.    Esant poreikiui, t. y. norint užtikrinti Pirkėjui prekių pristatymą laiku, Pardavėjas gali įpareigoti savo verslo partnerį pristatyti prekes tiesiogiai Pirkėjui.

4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

5.    Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

6.    Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama kuomet Pirkėjas pasirašo ant pateikto važtaraščio ar PVM sąskaitos-faktūros.

7.    Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente arba elektroniniame kurjerio siuntų skeneryje bei, dalyvaujant Pardavėjui, kurjeriui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasirašius be pastabų laikoma, jog perduota siunta yra be defektų ir jokios pretenzijos dėl kurjerio paslaugų ar prekės defektų nepriimamos. Prašome mus informuoti (vėliausiai per 24 valandas nuo gavimo momento) el. paštu info@sofatix.lt  apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

8.    Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčiai, pristatymo sąlygos pateikiamos adresu sofatix.lt Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas, Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.

9.    Prekių pristatymo (transportavimo) metu Pirkėjui gali būti teikiamos papildomos paslaugos, kurių įkainiai yra nurodomi Internetinės parduotuvės puslapyje prie papildomų paslaugų. Prekių krovos darbai yra vykdomi prekes pristatant tik Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose.

10.    Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Plačiau